Rydym yn deall bod ansawdd eich llety yn ffactor pwysig iawn sy’n cyfrannu at eich llwyddiant yn y coleg. Rydym i gyd yn awyddus i deimlo’n ddiogel ac yn sicr i ffwrdd o gartref. Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn ardal boblogaidd a diogel i fyw ac astudio. Gall y coleg eich helpu i ddod o hyd i lety. Mae yna 2 opsiwn:

1) Ffrindiau neu Berthnasau

Mae’n well gan rai teuluoedd i brynu eiddo ar gyfer eu mab neu ferch i fyw ynddo tra byddant yn astudio gyda ni. Mae hyn wedi bod yn ddewis poblogaidd gyda theuluoedd sy’n disgwyl i anfon mwy nag un plentyn i Goleg Dewi Sant.

Am opsiwn mwy fforddiadwy, mae rhai myfyrwyr yn dewis manteisio ar ystafell sbâr yng nghartref teulu neu ffrindiau sydd eisoes yn byw yng Nghaerdydd.

 

2) Homestay

Mae Homestay yn galluogi myfyrwyr i rentu ystafelloedd mewn cartref teuluol lleol. Mae lawer o fanteision i hyn, gan gynnwys y cyfle i wella sgiliau Saesneg, ac i ddod yn gyfarwydd â’r a ffordd o fyw yng Nghymru.

Mewn sefyllfa homestay arferol, byddai myfyriwr yn cael ei ddarparu gydag ystafell breifat, ynghyd â gwely, lle gwaith, a chwpwrdd dillad. Byddai brecwast a phryd o fwyd poeth gyda’r nos hefyd yn cael eu cynnwys yn y pris. Mae gan y coleg dewis o fwyd poeth ac oer ar amser cinio. Gall hyn gael ei dalu o flaen llaw a’r myfyriwr wedyn yn defnyddio cerdyn rhagdal i brynu eu prydau bwyd bob dydd. Mae hyn yn lleihau’r swm o arian y mae angen i’r myfyriwr i gario â’u person.

Mae pob homestay yn wahanol ac mae disgwyl i fyfyrwyr gadw at unrhyw cyrffyw a rheolau a roddwyd ar waith gan eu gwesteywyr.

Mae gan Goleg Dewi Sant rhestr o eiddo homestay a gymeradwywyd ar draws Caerdydd. Os mae homestay yw eich opsiwn llety dewisol, cysylltwch â ni am ragor o fanylion am y tai sydd ar gael.