Dydd Llun 25 Hydref – Dydd Gwener 29 Hydref Hanner Tymor

Dydd Mercher 13 Hydref  Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd

Dydd Gwener 17 Rhagfyr Diwedd Tymor yr Hydref

Dydd Mawrth 4 Ionawr Dechrau Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 21 Chwefror – Dydd Gwener 25 Chwefror Hanner Tymor

Dydd Llun 28 Chwefror – Dydd Gwener 4 Mawrth Cynhelir asesiadau dan reolaeth mewn Troseddeg i’r myfyrwyr hynny sydd heb eu cwblhau

Erbyn yr 2ail Mawrth Anfonir adroddiadau cynnydd (myfyrwyr 6ed isaf a’r 6ed uchaf) i’w rhieni/gwarchodwyr

Dydd Mercher 2 Mawrth Noson Rieni’r 6ed Isaf (ar-lein – 4:30-7:30yp) Nodwch y newid i’r dyddiad gwreiddiol o ddydd Mercher 16eg Chwefror .

Dydd Gwener 8 Ebrill Diwedd Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 25 Ebrill Dechrau Tymor yr Haf

Dydd Llun 16 Mai Dechrau’r arholiadau allanol (UG). Nodwch y cynhelir ambell i arholiad ymarferol a llafar cyn y dyddiad hwn.  

Dydd Llun 23 Mai Dechrau’r arholiadau allanol (Safon Uwch)

Dydd Llun 30 Mai – Dydd Gwener 3 Mehefin Hanner Tymor

Dydd Llun 30 Mai – Dydd Gwener 3 Mehefin Hanner Tymor

Dydd Iau 9 Mehefin Diwedd yr arholiadau UG

Nodwch – Bydd gwersi Safon Uwch yn dechrau ar ôl i’r arholiadau UG orffen

Ni ddylid bwcio unrhyw wyliau cyn y dyddiad yma. Gall methu â mynychu gwersi dros y cyfnod hwn effeithio ar eich cynnydd ymlaen i’r 6ed Uchaf

Dydd Gwener 24 Mehefin Diwedd y tymor ar gyfer myfyrwyr 6ed isaf (UG & BTEC). Bydd gwersi Safon Uwch yn cychwyn ar ôl yr arholiadau UG. Ni ddylid bwcio unrhyw wyliau cyn y dyddiad hwn.