Visa Information

Gwybodaeth Fisa

Ar gyfer bobl ifanc dros 16 mlwydd oed, sydd eisiau astudio yn y DU, mae’r Asiantaeth Ffiniau yn defnyddio system o’r enw System Haen yn Seiliedig ar 4 Pwynt (Cyffredinol). Mae Coleg Dewi Sant yn Noddwr Trwyddedig ac yn gallu helpu yn y broses fisa.Byddwch yn cael eich ystyried yn Fyfyriwr Oedolyn Cyffredinol hyd yn oed os ydych o dan 18 oed. Mae gan wefan Asiantaeth Ffiniau’r DU wybodaeth fanwl ynghylch gwneud cais am Fisa a rheoliadau sy’n dod gyda’ch Fisa Myfyrwyr. Defnyddiwch y linc yma i weld ba ffurflenni sydd angen ei chwblhau, a ba dystiolaeth sy’n angenrheidiol.

Rydym wedi symleiddio hyn, cliciwch yma i weld ba dystiolaeth fydd angen i ennill fisa ar gyfer y DU.

Bydd pob myfyriwr o’r UE sydd heb basbort DU, ac sy’n bwriadu ymuno â ni ym mis Medi 2021, yn rhan o’r Gymuned o Fyfyrwyr Rhyngwladol.

 

 

Ffioedd Coleg

Mae ffioedd Coleg yn cynnwys:

  • rhaglen un flwyddyn yn cychwyn ym mis Medi 2022, ar gyfer naill ai pecyn o 3 neu 4 lefel A neu gwrs galwedigaethol cyfwerth
  • Lifft o’r maes Awyr i fyfyrwyr newydd UG
  • Cymorth gyda gwneud cais i’r Brifysgol
  • Gweithgareddau ychwanegol
  • Help i ddod o hyd i lety
  • Ffioedd arholiadau

Ffioedd Blynyddol o £7,950 i gynnwys:

  • 3 neu 4 Pwnc Uwch Gyfrannol
  • Bagloriaeth Cymru
  • Rhaglen Anrhydedd

Mae ambell i ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr academaidd rhagorol.

Mae Cefnogaeth Ddysgu Iaith Saesneg hefyd ar gael.