Rydym wedi lansio gwefan newydd. 

Nod y wefan newydd yw:

  • Galluogi dysgwyr i ymgeisio i Goleg Catholig Dewi Sant
  • Hysbysu dysgwyr cyfredol am y gefnogaeth sydd ar gael yn y Coleg, a’u hysbysu o’r cyhoeddiadau a’r newyddion diweddaraf a gyhoeddir gan y Coleg
  • Hysbysu rhieni o’r gefnogaeth sydd ar gael, cyhoeddiadau, newyddion, a dolenni i adnoddau allweddol
  • Galluogi cyn-fyfyrwyr i gadw mewn cysylltiad drwy’r dudalen ‘Cyn-fyfyrwyr’
  • Galluogi myfyrwyr rhyngwladol i gyrchu gwybodaeth ynghylch ymgeisio i Goleg Dewi Sant