Prifysgol a UCAS

Mae gan UCAS lu o adnoddau a gwybodaeth neilltuol er mwyn helpu rhieni a gwarchodwyr i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt ymgeisio i’r brifysgol.

 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth eich incwm os yw eich plentyn neu’ch partner wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr. Bydd y wybodaeth isod yn helpu chi gyfrifo faint o gyllid myfyrwyr y maent yn gymwys i’w gael.

 

Gyrfa Cymru

Bydd angen i’ch plentyn wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â’i (d)dyfodol trwy gydol ei (h)amser mewn addysg. Gall Gyrfa Cymru gefnogi chi a’ch plentyn wrth ichi bennu’r dewisiadau cywir i wireddu’i (h)uchelgeisiau gyrfaol.