Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno ymgeisio ar gyfer y Rhaglen Anrhydedd anfon cais ychwanegol, yn benodol at y Rhaglen.

Beth yw’r Rhaglen Anrhydedd?

Mewn ymgais i ddarparu ar gyfer anghenion unigol ein myfyrwyr, rydym wedi sefydlu rhaglen unigryw sydd wedi’i llunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dangos dawn academaidd.

Bydd y myfyrwyr yma yn dangos diddordeb yn yr hyn sydd yn mynd ymlaen tu hwnt i ffiniau’r ystafell dosbarth, ac eisiau archwilio i’r fath cwestiynau fydd yn ehangu eu golwg ar y byd a gwella’r gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau academaidd.

Mae’r Rhaglen Anrhydedd wedi gweld nifer o’i myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio graddau yn rhai o brifysgolion blaengar y Deyrnas Unedig, gan astudio amrywiaeth o gyrsiau o Addysg i Sŵoleg. Mae ein record dros y blynyddoedd o gynorthwyo ein myfyrwyr i gyflawni eu llawn botensial wedi’i adnabod a’i chanmol gan Brifysgolion, arolygwyr, rhieni a myfyrwyr.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Rhaglen Anrhydedd?

Cynlluniwyd y ‘Rhaglen Anrhydedd’ ar gyfer dysgwyr sy’n fwy galluog a thalentog. Oherwydd hyn, mae’r meini prawf mynediad academaidd i’r Rhaglen yn gymharol uchel. Fel arfer, disgwylir i ddysgwyr gyflawni o leiaf 23 pwynt TGAU ar gyfer mynediad i’r Rhaglen, lle mae gradd ‘A*’ yn cyfateb â 3 phwynt, ‘A’ yn cyfateb â 2 bwynt, ac ‘B’ yn un pwynt.

Gellir rhoi cynnig cyd-destunol – â gofyniad o ugain pwynt TGAU – i’r rhai o gefndiroedd economaidd sy’n llai tebygol o gael mynediad i’r Rhaglen Anrhydedd. Cynigir hyn ar sail eu hysgol flaenorol neu lle maent yn byw.

Gellir hefyd ystyried a gwneud cynnig cyd-destunol i ddysgwyr sy’n darparu amgylchiadau esgusodol fel rhan o’u cais.