Beth yw’r Rhaglen Anrhydedd?

Mewn ymgais i ddarparu ar gyfer anghenion unigol ein myfyrwyr, rydym wedi sefydlu rhaglen unigryw sydd wedi’i llunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dangos dawn academaidd.

Bydd y myfyrwyr yma yn dangos diddordeb yn yr hyn sydd yn mynd ymlaen tu hwnt i ffiniau’r ystafell dosbarth, ac eisiau archwilio i’r fath cwestiynau fydd yn ehangu eu golwg ar y byd a gwella’r gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau academaidd.

Mae’r Rhaglen Anrhydedd wedi gweld nifer o’i myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio graddau yn rhai o brifysgolion blaengar y Deyrnas Unedig, gan astudio amrywiaeth o gyrsiau o Addysg i Sŵoleg. Mae ein record dros y blynyddoedd o gynorthwyo ein myfyrwyr i gyflawni eu llawn botensial wedi’i adnabod a’i chanmol gan Brifysgolion, arolygwyr, rhieni a myfyrwyr.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Rhaglen Anrhydedd?

Mae’r Rhaglen Anrhydedd wedi’i chynllunio ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog. O’r herwydd, mae yna feini prawf mynediad academaidd uchel.

Yn nodweddiadol, rydym yn chwilio am ymgeiswyr gyda 25 pwynt, gan gyfrif canlyniadau TGAU fel; A * = 3, A = 2 a B = 1. Oherwydd cyfyngiadau ar le, rydym hefyd yn ystyried cryfder cais myfyriwr a chystadleurwydd eu graddau a gyflawnwyd o’i gymharu ag ymgeiswyr eraill wrth gofrestru. Nid ydym fel arfer yn ystyried cymwysterau galwedigaethol.

Gellir ystyried a chynnig cyd-destunol i ddysgwyr o gefndiroedd sy’n gyffredinol yn llai tebygol o gael mynediad i’r Rhaglen Anrhydedd neu ymgeiswyr ag amgylchiadau esgusodol.