Mae Pêl-fasged Coleg Dewi Sant yn eich galluogi i gydbwyso’ch llwybr addysg a phêl-fasged i fod y gorau yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal ag yn y llys.

Mae gan academi pêl-fasged Dewi Sant raglen i ddynion a menywod, y ddau yn cystadlu yng nghynghreiriau a chwpanau AoC, yn ogystal â thwrnameintiau Pêl-fasged Cymru.

Mae’r timau’n hyfforddi drwy gydol yr wythnos ac yn chwarae gemau ar brynhawn Mercher. Mae’r cwrt pêl-fasged a’r cyfleusterau cryfder a chyflyru i gyd ar y safle fel y gall y chwaraewyr integreiddio hyfforddiant yn hawdd i’w hwythnos academaidd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pêl-fasged Dewi Sant wedi gweld nifer o’i myfyrwyr yn symud ymlaen i’r lefel nesaf, gyda Maisie Harrhy yn chwarae yn Missouri Valley, Emily Stradling yn chwarae ym Mhrifysgol Mercer yn Georgia a Rokas Jodkevicius hefyd yn chwarae dramor yn Ewrop.

Yn y llys ac yn yr ystafell ddosbarth

Nid oes angen cyfaddawd

Mae holl ddysgwyr Coleg Dewi Sant yn gymwys ar gyfer y rhaglen pêl-fasged ac mae treialon ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Nid oes rhaid i chi gymryd chwaraeon neu addysg gorfforol fel pwnc, sy’n golygu nad oes angen i chi gyfaddawdu eich nodau gyrfa gyda’ch nodau pêl-fasged.

Gall chwaraewyr nad ydynt yn gwneud y rhaglen gymryd rhan mewn pêl-fasged yn Nhyddewi o hyd, mae darpariaeth ar gyfer chwaraewyr hamdden yn ystod sesiynau amser cinio.

James Dawe

Pennaeth Pêl-fasged

Ochr yn ochr ag Academi Pêl-fasged Coleg Dewi Sant, James yw Arweinydd Rhaglen Pêl-fasged y Dynion ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd lle mae’n hyfforddi tîm cyntaf yr Archers NBL D3 a BUCS. Fel hyfforddwr, mae gan James hanes o weithio fel Hyfforddwr Cynorthwyol Prydain Fawr ar gyfer Cystadleuaeth FIBA Merched dan 18 oed yn 2017 ac fel Hyfforddwr Tîm Cenedlaethol Pêl-fasged Cymru rhwng 2016 a 2019. Mae gan James brofiad helaeth o chwarae, ar ôl chwarae yng Ngwledydd Bach FIBA, Cymwyswyr y Gymanwlad 3×3, pob lefel o Pêl-fasged Lloegr, yn ogystal â chymryd rhan yn Nhlws y BBL.

Pêl-droed Dewi Sant

Prif nod yr Academi yw cynhyrchu chwaraewyr o’r radd flaenaf a chynyddu nifer y chwaraewyr sy’n cael eu galw am dreialon yng nghlybiau’r Uwch Gynghrair a Thimau Ysgolion a Cholegau Cymru. Mae’r Academi yn darparu cysylltiadau â rhaglenni Colegau yn...