Mae’r gefnogaeth yng Ngholeg Dewi Sant yn dod ym mhob lliw a llun. Mae angen cymorth ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein taith addysgol, boed hynny’n ychydig o arweiniad, cefnogaeth gyda’n hiechyd meddwl neu gymorth ariannol gyda’n costau addysgol. 

Mae Coleg Dewi Sant wedi bod yn cefnogi pobl ifanc ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Rydym yn deall yn iawn pa mor gyflym y gall bywyd newid yn 16 oed. Ond, mae newidiadau’n beth positif; Maen nhw’n golygu eich bod chi’n camu ymlaen mewn bywyd.

Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i’ch diogelwch a’ch lles. Mae gan bawb yr hawl i deimlo’n ddiogel yn y coleg, ac mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod y rhai o’n cwmpas yn teimlo’n ddiogel hefyd.