Swyddog Arholiadau yng Ngholeg Dewi Sant yw Mrs Marshall.

Gallwch gysylltu â hi ar pmarshall@colegdewisant.ac.uk

Os oeddwch chi’n derbyn trefniadau ychwanegol ar gyfer eich arholiadau yn eich ysgol a hoffwch i’r trefniadau parhau tra yng Ngholeg Dewi Sant, bydd rhaid i chi ddod a chopïau o’ch profion, adroddiadau, neu dystysgrif feddygol.

Gall y trefniadau hyn gynnwys amser ychwanegol, ystafell ar wahân, mynediad at ddarllenydd, ysgogwr, ysgrifennydd, defnydd o gyfrifiadur, neu gyfuniad o’r rhain.

Rydym yn argymell eich bod yn trefnu apwyntiad yn y ‘Ganolfan Cefnogi Dysgwyr’ i drafod hwn.

Nodwch, heb dystiolaeth briodol, ni fydd modd i’r Coleg gwneud y trefniadau yma.