Edrych i astudio yng Ngholeg Dewi Sant ym mis Medi? Dechreuwch trwy edrych ar ein cyrsiau.

Darganfod mwy am gludiant i Coleg Dewi Sant.

Mae’r Rhaglen Anrhydedd ar gyfer myfyrwyr sy’n dangos dawn academaidd eithriadol yn unig – myfyrwyr sy’n dangos diddordeb sy’n mynd y tu hwnt i gyfyngiadau arferol yr ystafell ddosbarth, ac awydd i archwilio’r mathau o gwestiynau a fyddai’n ehangu eu byd-olwg ac yn gwella eu gallu i ymgysylltu. mewn sgwrs academaidd.

Cyhoeddiadau Coleg Dewi Sant

Y cyhoeddiadau diweddaraf gan Goleg Dewi Sant

Bywyd yng Ngholeg Dewi Sant

Coleg Catholig i’r gymuned, yn ceisio darganfod a gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch wedi ei ysbrydoli gan Grist

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr.

Yn 2022, aeth 465 o fyfyrwyr ymlaen i’r brifysgol. O’r rheiny, aeth 35% ymlaen i brifysgolion Russell Group. Aeth 43% o fyfyrwyr ymlaen i astudio cyrsiau gradd STEM. Aeth llawer o fyfyrwyr ymlaen i brentisiaethau a chyflogaeth.