Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-23

Prif nod yr Academi yw cynhyrchu chwaraewyr o’r radd flaenaf a chynyddu nifer y chwaraewyr sy’n cael eu galw am dreialon yng nghlybiau’r Uwch Gynghrair a Thimau Ysgolion a Cholegau Cymru.

Academi Pêl-fasged Coleg Dewi Sant

Mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cyfle i chwaraewyr pêl-fasged i fod y gorau ar y cwrt, yn ogystal ag yn yr ystafell ddosbarth.

Cyhoeddiadau Coleg Dewi Sant

Y cyhoeddiadau diweddaraf gan Goleg Dewi Sant

Bywyd yng Ngholeg Dewi Sant

German students in classroom

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr.

Yn 2020, fe symudodd 434 o fyfyrwyr ymlaen i Brifysgol. O’r rhain, fe aeth 44% i Brifysgolion Grŵp Russell, gyda 111 ohonynt yn mynd i Brifysgol Caerdydd. Derbyniodd Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt 5 o fyfyrwyr (4 yn Rhydychen ac 1 yng Nghaergrawnt). Mae 43% o’r myfyrwyr nawr yn astudio cyrsiau STEM yn y Brifysgol.