Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-23

Sut i ymgeisio i Goleg Dewi Sant?

Mae ymgeisio i Goleg Dewi Sant yn rhwydd! Porwch drwy’r cyrsiau a rhestrir ar ein gwefan, ac ychwanegwch y cyrsiau yr hoffech eu hastudio at eich cais. Ar ôl ychwanegu eich cyrsiau i gyd (hyd at chwe chwrs, gyda’r nifer hynny’n culhau i 3 neu 4 ar adeg gofrestru), mae’ch cais yn barod i’w gyflwyno.

Gwasanaeth Cyflogadwyedd newydd i fyfyrwyr – Y Safle Lansio.

Ein myfyrwyr eleni fydd y cyntaf i elwa o’n gwasanaeth cyflogadwyedd newydd, sef y Safle Lansio.

Bywyd yng Ngholeg Dewi Sant

German students in classroom

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr.

Yn 2020, fe symudodd 434 o fyfyrwyr ymlaen i Brifysgol. O’r rhain, fe aeth 44% i Brifysgolion Grŵp Russell, gyda 111 ohonynt yn mynd i Brifysgol Caerdydd. Derbyniodd Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt 5 o fyfyrwyr (4 yn Rhydychen ac 1 yng Nghaergrawnt). Mae 43% o’r myfyrwyr nawr yn astudio cyrsiau STEM yn y Brifysgol.