Os ydych chi’n ystyried y Coleg, byddwch nawr yn dechrau meddwl am eich pynciau. Mae gan Goleg Dewi Sant hyblygrwydd gyda chyfuniadau pwnc a gydag ystod eang o gyrsiau Safon Uwch a BTEC, fe welwch y cymysgedd perffaith o gyrsiau i lwyddo.

Y Safle Lansio yw ein hadran coleg ar gyfer cyflogadwyedd, cynnydd a gyrfaoedd. Manteisiwch i’r eithaf ar y gefnogaeth y maent yn ei chynnig cyn gadael Dewi Sant i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn, a’r llwybr gorau i chi.

Mae’r Rhaglen Anrhydedd ar gyfer myfyrwyr sy’n dangos dawn academaidd eithriadol yn unig – myfyrwyr sy’n dangos diddordeb sy’n mynd y tu hwnt i gyfyngiadau arferol yr ystafell ddosbarth, ac awydd i archwilio’r mathau o gwestiynau a fyddai’n ehangu eu byd-olwg ac yn gwella eu gallu i ymgysylltu. mewn sgwrs academaidd.

Bywyd yng Ngholeg Dewi Sant

Coleg Catholig i’r gymuned, yn ceisio darganfod a gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch o gariad, gwasanaeth a pharch wedi ei ysbrydoli gan Grist

Coleg ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu, mae gan Goleg Dewi Sant enw da am gefnogi pob dysgwr.

Yn 2023, aeth 427 o fyfyrwyr ymlaen i’r brifysgol. O’r rheiny, aeth 38% ymlaen i brifysgolion Grŵp Russell, aeth 50% o fyfyrwyr ymlaen i astudio cyrsiau gradd STEM ac aeth 53% ymlaen i astudio mewn prifysgol yng Nghymru. Aeth llawer o fyfyrwyr ymlaen i brentisiaethau gradd, prentisiaethau a chyflogaeth, gan gynnwys prentisiaethau gradd nodedig gydag Amazon Prime a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.