Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach yw Cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol pan rydych yn ymweld â gwefan neu ap.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn:

  • Cofio gwybodaeth amdanoch, fel nad oes angen i chi roi’r un wybodaeth eto.
  • Cadw chi wedi’ch mewngofnodi.
  • Helpu ni ddeall sut y mae pobl yn defnyddio’r wefan.
  • Monitro ac anfon hysbysebu i wefannau trydydd parti.

Cwcis y wefan

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn storio eich dewisiadau pan rydych yn ychwanegu cyrsiau at ‘Fy Nghais’. Ni chaiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo i drydydd parti, gan ei bod yn rhan o weithrediad y wefan. Nid yw’r cwcis yn storio gwybodaeth bersonol chwaith.

Cwcis Hysbysebu a Dadansoddi

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis i dracio ymwelwyr â’r wefan.

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis i ddangos hysbysebion ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook (Gweplyfr), Instagram, a gwefannau sy’n defnyddio Google Ads. Gall y gwefannau hyn dracio’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw’n aml, er mwyn iddynt allu personoli’r hysbysebion i chi.

Os hoffech chi gael gwybod sut i addasu’ch gosodiadau ar Facebook, cliciwch yma.

Os hoffech chi gael gwybod sut i addasu’ch gosodiadau ar Instagram, cliciwch yma.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ddefnydd Google o gwcis, gan glicio yma.

Mae’r wybodaeth hon hefyd yn hygyrch i unrhyw bartneriaid trydydd parti Coleg Dewi Sant — ein partneriaid marchnata a darparwr y wefan.

Gweithrediad y teclyn 'Chat'

Mae’r wefan hon yn defnyddio teclyn ‘chat’ i ymwelwyr allu cyfathrebu gyda Choleg Dewi Sant, sy’n defnyddio cwcis.

Mae Tawk yn defnyddio Cwcis Sesiwn sy’n galluogi’r gwasanaeth ‘chat’ i gofio a chadw chi wedi’ch mewngofnodi. Mae’r Cwcis Rheoli’r Rhwydwaith yn galluogi’r ‘chat’ i weithio ar draws sawl ‘tab’ neu borwr, a’r Cwcis Ffafriaeth yn cofio manylion megis iaith ffafriedig neu osodiadau’r chwaraewr fideo.

Pan rydych chi’n defnyddio’r teclyn ‘chat’, gofynnir am eich caniatâd i osod y cwcis cyn ei ddefnyddio.