Pêl-droed Dewi Sant, Caerdydd.

Prif nod yr Academi yw cynhyrchu chwaraewyr o’r radd flaenaf a chynyddu nifer y chwaraewyr sy’n cael eu galw am dreialon yng nghlybiau’r Uwch Gynghrair a Thimau Ysgolion a Cholegau Cymru.

Mae’r Academi yn darparu cysylltiadau â rhaglenni Colegau yn America fel y gall myfyrwyr fwynhau’r profiadau a ddaw yn sgil astudio yn UDA ar ysgoloriaeth bêl-droed. Ein nod ydy datblygu’r chwaraewr cyfan sy’n croesawu her, gwaith caled a disgyblaeth ar y cae er mwyn datblygu’n bobl ifanc llwyddiannus, parchus oddi arno.

Mae Academi Dewi Sant yn cynnig ymrwymiad cryf i hyfforddiant, i gystadleuaeth ac i les chwaraewyr, ynghyd â chyfleusterau rhagorol yr Academi. Bydd hyn yn ein harwain at ddatblygu awyrgylch sy’n fwy na darpariaeth bêl-droed yn unig. Bydd yn adeiladu ar yr ethos a rennir yng Ngholeg Dewi Sant a Chymdeithas Bêl-droed Ysgolion Caerdydd a’r Fro o ddisgyblaeth, brwdfrydedd a pharch a bydd yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd ac i adeiladu cyfeillgarwch gydol oes mewn amgylchedd hwyliog ond heriol.

Rydym wedi ymrwymo i’ch datblygiad chi

Fel aelod o Academi Bêl-droed Coleg Dewi Sant byddwch yn gweithio gyda thîm o hyfforddwyr sydd wedi’u hyfforddi i safon uchel ac yn rhai sy’n uchel eu parch.

Bydd gennych fynediad at sesiynau hyfforddi 1 x 90 munud a rhaglen helaeth o gemau pob wythnos yn ystod y tymor, ynghyd â mynediad at gyfleusterau hyfforddi chwaraeon elit yn Arena ‘Ocean Park’, sy’n cynnwys meysydd glaswellt a chaeau artiffisial o ansawdd uchel, neuadd chwaraeon dan do, adnoddau Fideo Dadansoddi, caffi ac ystafell ddosbarth lle byddwch chi’n dysgu am seicoleg chwaraeon, tactegau a maeth.

Mae paratoi pêl-droediwr ar gyfer gyrfa broffesiynol yn gofyn am fewnbwn sy’n golygu oriau lawer o hyfforddiant corfforol, tactegol a thechnegol – a’r angerdd hwn ydy’r hyn sy’n ein gyrru ni. Ein hymrwymiad i bob myfyriwr ydy darparu profiad Academi mewn amgylchedd sy’n gyffrous, yn addysgiadol ac yn ysgogol.

Y Tîm tu ôl i’r Tîm

Matt Davies – Athro gydag 20 mlynedd o brofiad. Ar hyn o bryd mae Matt yn Arweinydd ar gyfer rhaglen Sir Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Caerdydd a’r Fro ac mae’n aelod profiadol o’r Adran ‘Talent ID’ gyda CBDC yn tywys chwaraewyr elit i wahanol dimau grwpiau oedran Cenedlaethol Cymru. Mae gan Matt angerdd dros ddatblygu seilwaith pêl-droed ac ymgysylltu â darparwyr chwaraeon i ddatblygu amgylcheddau elit. Mae Matt hefyd yn Brif Weithredwr Arena ‘Ocean Park’ ac yn gweithio’n agos gyda Thimau Proffesiynol i gyfeirio chwaraewyr i’w timau academi.

Academi Pêl-fasged Coleg Dewi Sant

Mae Pêl-fasged Coleg Dewi Sant yn eich galluogi i gydbwyso’ch llwybr addysg a phêl-fasged i fod y gorau yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal ag yn y llys. Mae gan academi pêl-fasged Dewi Sant raglen i ddynion a menywod,...