Myfyrdod Ysbrydol yw’r teitl a roddir i’r Rhaglen Addysg Grefyddol a dilynir gan bob myfyriwr, gyda gwers 50 munud o hyd pob wythnos.

Y cwestiwn dechreuol i bob myfyriwr yw: ‘pa fath o berson hoffwn i fod?’ Trwy gydol y cwrs, caiff myfyrwyr y cyfle i adlewyrchu ar ystod eang o rinweddau a gwerthoedd, astudiaethau achos o’r rhinweddau hynny’n ymarferol, yn ogystal â modelau rôl i’w hefelychu. Gall myfyrwyr ennill Gwobr Estynedig Lefel 3 (Agored Cymru) mewn Addysg Grefyddol ar gwblhad llwyddiannus y cwrs. Mae hwn yn gymhwyster ychwanegol a gydnabyddir gan Gymwysterau Cymru.

Dywedodd ein Harolygiad Esgobaethol 2020:

 

 Mae hwn yn gwrs dychmygol sydd wedi’i ddylunio’n dda, ac sydd bellach yn ei ail flwyddyn. Cadarnheir yr Arolygwyr ei fod yn sbarduno cwestiynu a dadlau, ac yn cyflwyno credoau, dysgeidiaethau, ac arferion allweddol yr Eglwys Gatholig a chrefyddau eraill.

Bydd yr Ymgeiswyr Llwyddiannus yn ennill 8 pwynt UCAS ychwanegol a allai fod yn help iddynt ddiogelu lle ar gwrs prifysgol o’u dewis.