Mae eich Tiwtor Bugeiliol yno i’ch arwain a’ch cefnogi yn ystod eich amser yng Ngholeg Dewi Sant.

Gallwch gysylltu â’ch tiwtor bugeiliol drwy e-bost, Teams, neu drwy fynd i naill ai:

  • G24 (i fyny’r grisiau yn y LRC) ar gyfer Mr Amos, Mr Todd, Mr H. Thomas, neu Fr. Benny
  • L03 (i fyny’r grisiau o’r Neuadd Chwaraeon) ar gyfer Mrs Gravell, Mr Davis, Ms Morris, Mrs Salsbury, neu Mr Davis.

Efallai eich bod wedi arfer â chyfeirio at eich tiwtoriaid bugeiliol fel tiwtoriaid dosbarth neu diwtoriaid cofrestru yn dibynnu ar ba Ysgol Uwchradd yr aethoch iddi.

 

 

 


Tiwtoriaid Bugeiliol