Mae Datganiad Cenhadol Coleg Dewi Sant yn crynhoi rôl ein staff yn dda:

Coleg Catholig ar gyfer y gymuned, sy’n ceisio gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch gariadgwasanaeth a pharch wedi’i ysbrydoli gan Grist

Ceisia Coleg Dewi Sant ddenu staff sy’n dymuno chwarae rôl hanfodol o fewn ei gymuned, a theimlo ymdeimlad o bwrpas wrth gynorthwyo dysgwyr i wireddu eu potensial llawn.