Os oes gennych unrhyw bryderon am eich diogelwch neu’ch lles, neu ddiogelwch neu les myfyriwr arall, mae’n hynod o bwysig eich bod yn siarad â rhywun.

Gallwch wneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd:

Cysylltwch â:

  • Mike Horgan, Uwch Berson Dynodedig (ystafell M13)
  • Jamie Beynon, Dirprwy Uwch Berson Dynodedig ar 02920 431 853 (ystafell M09)
  • Sarah-Jane Bailey, Rheolwr Llesiant a Diogelu (SBailey@stdavidscollege.ac.uk) Ystafell G18.
  • Neu siaradwch â’ch Tiwtor Bugeiliol
  • E-bosiwch FeelSafe@stdavidscollege.ac.uk

Bydd Swyddog Diogelu Dynodedig yn siarad gyda chi o fewn 24 awr a chofnodi’r holl wybodaeth berthnasol gan ddefnyddio’r Cofnod Pryder Diogelu. Bydd hwn yn sail i unrhyw benderfyniad i gyfeirio a bydd yn cynnwys yr holl wybodaeth os mae cyfeirio yn digwydd.