O Orsaf Drenau Pont-y-pŵl

Mae’r trên o Bont-y-pŵl i Gaerdydd Canolog yn cymryd tua 33 munud.

Bydd angen i chi gyrraedd Caerdydd Canolog tua 8:10-8:20am, a gwneud y daith gerdded 5 munud i Heol Eglwys Fair i gael eich bws.

57 neu 58 bws

Mae bysiau 57 neu 58 yn rhai rheolaidd, a’r enw ar yr arhosfan bysiau y mae angen ichi fynd arno yw Wyndham Arcade. Bronwydd Avenue.  yw’r enw ar y safle bws i ddod oddi arno. Bydd hyn yn eich gadael rownd y gornel o Ffordd Tŷ Gwyn, lle mae Coleg Dewi Sant. Yn y boreau, mae llawer o fyfyrwyr Dewi Sant yn cael y bws hwn.

Ar gyfer eich taith yn ôl, gelwir yr arhosfan bws y byddwch yn mynd arno yn Melrose Avenue