Croeso i'r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr: y lle sy'n darparu profiad dysgu cynhwysol a deilwrir yn benodol i'n dysgwyr niwro-amrywiol. Mae'r Ganolfan yn rhoi cyngor a chefnogaeth i'r myfyrwyr hynny sy'n cael trafferth gydag unrhyw agwedd o fywyd coleg, ac i'r rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Sut gallwn ni helpu?

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn dibynnu ar natur yr anghenion a’r hyn sy’n addas ar gyfer y myfyriwr unigol. Er enghraifft, rydym yn cynnig:

  • Lleoliad tawel ychwanegol i gwblhau gwaith
  • Cefnogaeth academaidd un-i-un
  • Apwyntiadau ymgynghorol
  • Gwasanaeth Cwnsela Coleg
  • Cydlynu cefnogaeth ac addasiadau rhesymol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau
  • Cyfeirio at ein Cynllun Mentora cyfoedion
  • Sesiynau cefnogaeth grŵp
  • Cyfeirio at gefnogaeth allanol

Mae’r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr wedi’i lleoli yn T08 (ar lawr uchaf y Prif Adeilad). 

Os nad ydych chi’n siŵr ym mhle i’w chanfod, gallwch ofyn yn y Dderbynfa neu holwch aelod o’r staff. Fel arall, gallwch anfon e-bost at LSCTeam@stdavidscollege.ac.uk

Pwy sy’n gallu derbyn cefnogaeth?

Gallwn ni gynnig cyngor i unrhyw fyfyriwr sy’n cael trafferth yn y Coleg am ba bynnag rheswm. Ddim yn siŵr os ydyn ni’n gallu eich helpu? Gofynnwch! Os nad oes modd i ni eich helpu, rydym yn gallu cysylltu gyda’r bobl sy’n medru i’w wneud.

.

.

Sut i gysylltu

Y ffordd fwyaf haws o gysylltu â ni yw i ddanfon e-bost i’r cyfeiriad yma: LSCteam@stdavidscollege.ac.uk.

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi o fewn tri diwrnod gwaith er mwyn bwcio lle ar gyfer yr apwyntiad cychwynnol.

Os oes gennych bryder sy’n fater o frys, rhowch wybod i ni a byddwn yn dod o hyd i rywun i siarad â chi ar unwaith.