Ni waeth a ydych chi'n chwilio am swydd ran-amser neu i ddechrau eich gyrfa, y Launchpad, yw lle gallwch chi gael rhywfaint o help.

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth i ddechrau eu gyrfaoedd. Rydym yma i’ch cefnogi drwy wneud y camau hynny, ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi, i wneud penderfyniad da a gweithio drwy’r broses.

Un o brif nodweddion y Launchpad yw darparu cyngor cyflogadwyedd.

 

Gallwch ymweld â’r Launchpad i gael cyngor ar: 

  • Swyddi rhan-amser
  • Sgiliau cyflogaeth
  • Cyngor CV a Llythyrau Eglurhaol
  • Sgiliau cyfweliad a Ffug Cyfweliadau
  • Help gyda cheisiadau

 

Byddwch yn elwa o gefnogaeth un-i-un, gweithdai grŵp a chyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr drwy gydol y flwyddyn. Drwy ymgysylltu â’r Launchpad, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer natur gystadleuol y byd gwaith.

Gyrfa Cymru

 

Mae Gyrfa Cymru ar gael bob prynhawn Iau yn y Launchpad ar gyfer cyngor ac arweiniad gyrfaol. Gellir trefnu amserlennu y tu allan i’r amseroedd hyn os nad yw’r diwrnod/amser hwn yn gweddu i’ch amserlen. Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y canlynol i chi:

 

  • Gyrfaoedd ar-lein/ llwyfan swyddi a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.
  • Cynlluniwch eich taith i yrfa.
  • Edrychwch ar opsiynau ar gyfer pobl ifanc ôl-16 i 19 oed i weld sut i gael profiad gwaith, a swyddi, a gweld ai prentisiaethau yw’r ffordd ymlaen.

Darganfyddwch fwy am brentisiaethau

 

Os ydych chi’n chwilio am brentisiaeth neu ffordd i ddechrau eich gyrfa, mae’r Launchpad yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar gyfer help ac arweiniad.