Busnes a Menter

Rhoddir cyfle i bob dysgwr ddatblygu a gwerthuso’u sgiliau busnes, ac archwilio i’r hyn sydd ynghlwm â bod yn entrepreneur.

Trwy gydol y flwyddyn, bydd yr Adran Fenter yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau megis yr Her Cyfnewidfa Stoc, Marchnata i’r Milflwydd, Rhyngweithio Busnes Cyflym, a’r cyfle i greu busnes a gwerthu nwyddau yn ystod digwyddiadau’r coleg.

Mae’r Fenter Myfyrwyr yn cyd-weithio’n agos gyda Syniadau Mawr Cymru sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i’r rhai sy’n awyddus i ddechrau busnes.

Ein Hyrwyddwr Menter yw Mrs Brewster (SBrewster@stdavidscollege.ac.uk)