Os ydych yn chwilio am gyngor ar lwybrau prentisiaeth, y Launchpad yw lle gallwch gael rhywfaint o help.

Un o brif nodweddion y Launchpad yw darparu cyngor ar brentisiaethau.

 

Gallwch ymweld â’r Launchpad i gael cyngor ar: 

  • Swyddi rhan-amser
  • Llwybrau gyrfa prentisiaethau
  • Cyngor CV a Llythyrau Eglurhaol
  • Sgiliau cyfweliad a Ffug Cyfweliadau
  • Help gyda cheisiadau

 

Byddwch yn elwa o gefnogaeth un-i-un, gweithdai grŵp a chyfleoedd i rwydweithio â chyflogwyr drwy gydol y flwyddyn. Drwy ymgysylltu â’r Launchpad, byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer natur gystadleuol y byd gwaith.

Gyrfa Cymru

 

Mae Gyrfa Cymru ar gael bob prynhawn Iau yn y Launchpad ar gyfer cyngor ac arweiniad gyrfaol. Gellir trefnu amserlennu y tu allan i’r amseroedd hyn os nad yw’r diwrnod/amser hwn yn gweddu i’ch amserlen. Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y canlynol i chi:

 

  • Gyrfaoedd ar-lein/ llwyfan swyddi a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.
  • Cynlluniwch eich taith i yrfa.
  • Edrychwch ar opsiynau ar gyfer pobl ifanc ôl-16 i 19 oed i weld sut i gael profiad gwaith, a swyddi, a gweld ai prentisiaethau yw’r ffordd ymlaen.

 

Archwilio Cyflogadwyedd

 

Os ydych chi’n chwilio am gyflogadwyedd neu’n ffordd i ddechrau eich gyrfa, mae’r Launchpad yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar gyfer help ac arweiniad.