Y Safle Lansio

Yn ddiweddar, sefydlwyd gwasanaeth cyflogadwyedd newydd yng Ngholeg Dewi Sant – Y Safle Lansio – sy’n golygu y gallwch fanteisio ar gyfleoedd megis cymorth uni-i-un, gweithdai, a chyfleoedd eraill er mwyn gwella eich cyflogadwyedd.

Erthyglau Cysylltiedig