Porth Rhieni

Mae’r Porth Rhieni yn caniatáu i rieni gael mynediad at ystod eang o wybodaeth ynghylch cwricwlwm eu mab/merch. Gall rhieni gael mynediad at wybodaeth sy’n cynnwys amserlen eu mab/merch, eu cofnodion presenoldeb, a’u gwybodaeth asesu megis adborth a graddau disgwyliedig.

Dyddiadau Pwysig

Dyddiau’r Tymor, Gwyliau, a Dyddiau Hyfforddiant mewn Swydd.

Llawlyfr Rhieni 2021

Mae’r Llawlyfr Rhieni yn gyfeirlyfr ar gyfer rhieni a gwarchodwyr, sy’n llawn gwybodaeth i’ch cynorthwyo wrth i ni ddiwallu anghenion eich plentyn.

Cyhoeddiadau Diweddar

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennym Swyddog Diogelu a Lles er mwyn cefnogi’ch plentyn mewn cyfnod o argyfwng. Anfonwch e-bost ar feelsafe@stdavidscollege.ac.uk neu SBailey@stdavidscollege.ac.uk (Sarah-Jane Bailey, Cydlynydd Diogelu a Lles) yn ystod oriau’r coleg i gysylltu â’r Tîm Diogelu.

E-bostiwch diwtor personol eich plentyn cyn gynted â phosib i’n hysbysu o’r rheswm dros ei (h)absenoldeb, a’r cyfnod o amser y mae’n debygol y bydden nhw’n ei golli.

 

Os yw’r pryder yn un sy’n gyffredinol, gallwch gysylltu â’r Tiwtor Bugeiliol. Os yw’r ymholiad yn benodol i bwnc, gallwch e-bostio’r athro/athrawes yn uniongyrchol.

Mae’r Coleg yn darparu llu o adnoddau i fyfyrwyr fedru meddwl am ddyfodol eu hunain, gan gynnwys cyngor gan diwtoriaid personol. Ar gyfer rhieni sydd angen trafod y math gwestiynau, gallant gael sgwrs naill ai ag Athro/Athrawes Myfyrdod Ysbrydol eu mab/merch, ag aelod o’r Tîm Caplaniaeth (chaplaincy@stdavidscollege.ac.uk), neu gyda’r Adran Gyrchfannau (destinations@stdavidscollege.ac.uk).