Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-23.

Deall Data Asesu

Dylai’r wybodaeth hon helpu chi ddehongli’r data a gynnwysir yn Adroddiad Cynnydd eich mab/merch, a’r data yn y Porth Rheini (ar eILP).

Dyddiadau Pwysig

Dyddiau’r Tymor, Gwyliau, a Dyddiau Hyfforddiant mewn Swydd.

Adnoddau Defnyddiol

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennym Swyddog Diogelu a Lles er mwyn cefnogi’ch plentyn mewn cyfnod o argyfwng. Anfonwch e-bost ar feelsafe@stdavidscollege.ac.uk neu SBailey@stdavidscollege.ac.uk (Sarah-Jane Bailey, Cydlynydd Diogelu a Lles) yn ystod oriau’r coleg i gysylltu â’r Tîm Diogelu.

E-bostiwch diwtor personol eich plentyn cyn gynted â phosib i’n hysbysu o’r rheswm dros ei (h)absenoldeb, a’r cyfnod o amser y mae’n debygol y bydden nhw’n ei golli.

 

Os yw’r pryder yn un sy’n gyffredinol, gallwch gysylltu â’r Tiwtor Bugeiliol. Os yw’r ymholiad yn benodol i bwnc, gallwch e-bostio’r athro/athrawes yn uniongyrchol.

Mae’r Coleg yn darparu llu o adnoddau i fyfyrwyr fedru meddwl am ddyfodol eu hunain, gan gynnwys cyngor gan diwtoriaid personol. Ar gyfer rhieni sydd angen trafod y math gwestiynau, gallant gael sgwrs naill ai ag Athro/Athrawes Myfyrdod Ysbrydol eu mab/merch, ag aelod o’r Tîm Caplaniaeth (chaplaincy@stdavidscollege.ac.uk), neu gyda’r Adran Gyrchfannau (destinations@stdavidscollege.ac.uk).