Dydd Iau 17eg Diwrnod Canlyniadau Lefel 3

Dydd Iau 24ain Diwrnod Canlyniadau Lefel 2

Dydd Llun 4ydd – Dydd Mawrth 5ed Diwrnodau Sefydlu

Dydd Mercher 6ed Dechrau ar gyfer dysgwyr Chweched Isaf a Lefel 2

Dydd Iau 7fed yn dechrau ar gyfer dysgwyr y chweched uchaf

Dydd Llun 25 Medi Dim Diwrnod Dysgu

Dydd Gwener 27ain Dim Diwrnod Dysgu

Dydd Mercher 20fed Diwrnod olaf y dysgu (Tymor yr Hydref)

Dydd Gwener 22ain Diwrnod olaf Tymor yr Hydref

Dydd Llun 8fed Dim Diwrnod Dysgu

Dydd Mawrth 9fed Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 12fed – Dydd Gwener 16eg Hanner Tymor

Dydd Gwener 22ain Diwedd Tymor y Gwanwyn

Dydd Sul 31ain Sul y Pasg

Dydd Llun 8fed Tymor yr Haf

Dydd Llun 27ain – Dydd Gwener 31ain Hanner Tymor

Dydd Gwener 5ed Tymor yr Haf