Dydd Llun 8fed Tymor yr Haf

Dydd Llun 6 Mai Gŵyl y Banc

Dydd Llun 13 Dechrau arholiadau ysgrifenedig UG

Dydd Gwener 17 Diwrnod ‘Goodbye and Goodluck’

Dydd Llun 20 Dechrau arholiadau ysgrifenedig A2

Dydd Gwener 24 Diwedd arholiadau UG

Dydd Llun 27 – Dydd Gwener 31 Hanner Tymor

Dydd Llun 3 Myfyrwyr UG yn symud ymlaen i A2

Dydd Gwener 21 Tymor i Fyfyrwyr

Dydd Gwener 21 Diwedd arholiadau A2

Dydd Gwener 5ed Diwedd y Flwyddyn

Dydd Iau 15fed Diwrnod Canlyniadau Lefel 3 (Lefel UG/Safon Uwch, BTEC, Lefel 3 Galwedigaethol)

Dydd Iau 22ain Diwrnod Canlyniadau Lefel 2 (TGAU)