18fed Awst Diwrnod Canlyniadau Lefel 3

18fed Awst – 23ain Awst Dilyniant i’r Chweched Uchaf

25ain Awst Diwrnod Canlyniadau Lefel 2

25ain Awst Diwrnod Cofrestru yn ein Hysgolion Partner

25ain Awst – 31ain Awst Diwrnodau Cofrestru – Chweched Isaf

1af Medi – 2ail Medi Diwrnodau Anwytho – Chweched Isaf

5ed Medi Gwersi’n dechrau

8fed Medi Seremoni Ymadael 2022

28ain Hydref Dirwnod Hyfforddiant men Swydd

31ain Hydref Hanner Tymor

16eg Tachwedd Noson Agored

26ain Rhagfyr – 6ed Ionawr Gwyliau’r Nadolig

9fed Ionawr  Gwersi’n ail-ddechrau i fyfyrwyr

26ain Ionawr Noson Agored

 

20ain – 24ain Chwefror Hanner Tymor

3ydd Ebrill –  14eg Ebrill Gwyliau’r Pasg

Dydd Llun 17eg Ebrill Dechrau Tymor yr Haf

29ain Mai – 2ail Mehefin Hanner Tymor