Mae ceisiadau ar agor.

Gallwch wneud cais ar-lein, drwy ein gwefan.

Yn gyntaf oll, porwch drwy’r cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Efallai, rhwng nawr a’r broses o gofrestru gyda ni, gwnaiff y pynciau a ddewisir gennych newid, ond trwy ddewis eich pynciau yn gynnar, mae’n rhoi syniad i ni o bwy ydych chi, a’r hyn sydd o ddiddordeb i chi.

Cyrsiau

Porwch drwy’r cyrsiau yn yr adran ‘cyrsiau’ o’r wefan. Er mwyn ychwanegu cwrs, byddwch chi’n gweld botwm ‘Ychwanegu Cwrs at fy Nghais’. Gallwch ychwanegu hyd at 5 cwrs, ond cadwch mewn cof mai 3 neu 4 pwnc fyddech chi’n debygol o’u hastudio.

Pob tro rydych chi’n ychwanegu cwrs, bydd rhif yn ymddangos ger ‘Fy Nghais’ ar ben y dudalen hon. Ar ôl i chi bennu ag ychwanegu’ch cyrsiau, cliciwch ar ‘Fy Nghais’ er mwyn cwblhau’ch Ffurflen Gais.

 

 

Lawrlwythwch Gymhwysiad Papur

Fel arall, gallwch lawrlwytho fersiwn papur o’r cais, ei argraffu a’i gyflwyno i’r coleg neu ei sganio a’i e-bostio i admissions@stdavidscollege.ac.uk