Llwybrau Bws Coleg 

Mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cludiant i fyfyrwyr sy’n byw yn ardal Caerffili a Bro Morgannwg.

Darperir cludiant i fyfyrwyr sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf gan gyngor Rhondda Cynon Taf.

 

 

Amserlenni Bws Coleg

Cliciwch yma i weld amserlen y bws o Hengoed drwy Gaerffili

Cliciwch yma i weld amserlen y bws o Ystrad Fawr drwy Gaerffili

I weld amserlen Gilfach Goed, cliciwch yma.  Cliciwch yma i weld amserlen Rhondda Cynon Taf i Goed-Y-Cwm.

Tocynnau Bws

Gall myfyrwyr sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf a Chaerffili fod yn gymwys am docyn bws yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ymgeisio.

Bydd angen i fyfyrwyr sy’n dymuno teithio ar gludiant coleg wneud cais am docyn bws drwy’r Coleg.

Caerffili

Tocynnau Bws Coleg (ôl-16):

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/College-travel-passes 

 

Rhondda Cynon Taf

Trafnidiaeth – Coleg

https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/SchoolandCollegeTransport/CollegeTransport.aspx

 

Bro Morgannwg

Darperir bysiau i fyfyrwyr o Fro Morgannwg gan y cyngor yn rhad ac am ddim, cyhyd â bod myfyrwyr yn byw yn yr ardaloedd hynny.

Amserlenni’r Bysiau: 

S46: Llandough, Dinas, Lidl, Sully, Penarth

S47: Barry

S48: Wick, Llantwit, Rhoose, Barry, Wenvoe

Disgownt Teithio ar gyfer pobl ifanc 16-21 oed

Yn ychwanegol, ceir cerdyn lle gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein am gerdyn sy’n rhoi disgownt ar eu teithiau bws. Ewch arlein a chymerwch gipolwg ar: https://mytravelpass.gov.wales

Wrth arddangos cerdyn MyTravel, mae’n caniatáu ichi brynu tocynnau ar fysiau NAT a Chaerdydd gyda disgownt hyd at 33%.