Jessica Leigh Jones

Ers iddi gwblhau’i hastudiaethau yng Ngholeg Dewi Sant 9 mlynedd ‘nôl, mae Jessica Leigh Jones wedi dilyn gyrfa ysbrydoledig. O siarad yn gyhoeddus ledled y byd, gweithio yng nghwmni Sony, a’i hymddangosiad yng nghylchgrawn Forbes, mae gan Jessica bellach busnes ei hun, ac yn ysbrydoli peirianwyr ifanc ar draws Cymru.

 

Jeremiah Azu

Cyn-fyfyriwr, Jeremiah Azu, yw’r dyn cyflymach yng Nghymru. Ymunwch gyda ni wrth inni gefnogi Jeremiah ar ei daith.

Sian Connolly

Gorffennodd Sian ei hastudiaethau haf diwethaf, ac ar ôl treulio’i blwyddyn olaf yn y Coleg dan reoliadau COVID, fe wnaeth hi ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol yn ei chymuned

Cadw mewn cysylltiad

Mae gan gyn-fyfyrwyr Coleg Dewi Sant draddodiad cryf o baratoi’r ffordd ar gyfer myfyrwyr cyfredol sydd am ddilyn yn ôl eu traed.

Yn y blynyddoedd diweddar, mae cyn-fyfyrwyr y Coleg wedi ymroi eu hamser i helpu’r genhedlaeth newydd o fyfyrwyr â’u hastudiaethau Safon Uwch a BTEC.