Adnoddau, Dolenni, a Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-23.

 

Cefnogaeth a Lles

Yn ystod eich amser yng Ngholeg Dewi Sant, efallai bydd angen cefnogaeth arnoch gyda’ch dysgu, arholiadau, cyllideb, neu’ch lles. Mae gwybod ym mhle i gael y gefnogaeth honno yn gam cyntaf tuag at ei derbyn.

Canllaw Dysgwr 22-23

Mae’r canllaw hwn yn manylu rhywfaint o’r gefnogaeth sydd ar gael yn y Coleg, yn ogystal â rhoi trosolwg o fywyd y
Coleg, yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan ein dysgwyr a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn ôl.

Cymwysterau 2022

“Rydyn ni wedi sefydlu dau grŵp dysgwyr sy’n caniatáu i lais y dysgwr gael ei ymgorffori yn ein gwaith, gan ein helpu i lunio cymwysterau sy’n addas ar gyfer y dyfodol”.  – Cymwysterau Cymru

Bywyd ar ôl Coleg Dewi Sant 

Tra’n astudio yng Ngholeg Dewi Sant, mae’n bwysig canolbwyntio ar feithrin sgiliau fydd o fudd i chi ar gyfer y brifysgol neu’ch gyrfa.

Trafnidiaeth

Cwestiynau Cyffredin

Dylech gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol er mwyn esbonio’r rheswm, a’r cyfnod o amser y disgwylir ichi fod yn absennol. 

Mae’n rhaid i chi gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol i’w hysbysu o’ch absenoldeb.