Adnoddau, Dolenni, a Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cefnogaeth a Lles

Yn ystod eich amser yng Ngholeg Dewi Sant, efallai bydd angen cefnogaeth arnoch gyda’ch dysgu, arholiadau, cyllideb, neu’ch lles. Mae gwybod ym mhle i gael y gefnogaeth honno yn gam cyntaf tuag at ei derbyn.

Bywyd ar ôl Coleg Dewi Sant 

Tra’n astudio yng Ngholeg Dewi Sant, mae’n bwysig canolbwyntio ar feithrin sgiliau fydd o fudd i chi ar gyfer y brifysgol neu’ch gyrfa.

Trafnidiaeth

Cwestiynau Cyffredin

Dylech gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol er mwyn esbonio’r rheswm, a’r cyfnod o amser y disgwylir ichi fod yn absennol. 

Mae’n rhaid i chi gysylltu â’ch Tiwtor Bugeiliol i’w hysbysu o’ch absenoldeb.