Mae Tystysgrif Lefel 3 BTEC gyfwerth â lefel UG ac yn cynnwys 3 uned a astudir dros gyfnod o flwyddyn. Mae Diploma Atodol Lefel 3 Cenedlaethol BTEC gyfwerth ag 1 Lefel A

Blwyddyn 1 (Tystysgrif)

Uned 1: Datrys Anghydfod yn y System Gyfreithiol

Mae’r uned hon yn delio â’r gwahaniaeth rhwng y gyfraith sifil a chyfraith trosedd, sut mae hyn yn penderfynu ym mha lys y caiff yr anghydfod ei ddatrys yn y system gyfreithiol; mae’n delio â’r proffesiwn cyfreithiol a’r farnwriaeth a sut i ddatrys anghydfod tu allan i’r llysoedd.

Uned 2: Deall y broses o Ddeddf

Mae’r uned hon yn delio â’r broses o ddeddfu ynghyd â gwybod sut mae barnwyr mewn llys yn dehongli’r deddfau a sut y deddfir yn yr UE (yr Undeb Ewropeaidd) a’u heffaith arnon ni yn y DU.

Unit 3: Aspects of Legal Liability 

This covers both Civil and Criminal Law. In Civil Law we will study the Tort of Negligence, i.e. how you can sue someone, how the court action will go, what compensation will be awarded and how it is paid. In Criminal Law we will study the non-fatal offences including assault, battery, ABH and GBH. You will be able to advise on the criminal charge, and likely outcome to a given case study scenario.

Blwyddyn 2 (Tystysgrif Estynedig)

Uned 4: Lladdiad Anghyfreithlon a Phwerau’r Heddlu  

Uned 5: Agweddau o Drosedd Eiddo a Phwerau’r Heddlu

Unit 10: Agweddau ar y Gyfraith Teulu

Does dim arholiadau. Asesir y cwrs drwy waith aseiniad a gwblheir drwy gydol y flwyddyn.

5 gradd C TGAU, neu gymwysterau galwedigaethol cyfatebol, gan gynnwys gradd C yn TGAU Saesneg.

Gellir defnyddio gradd B mewn pwnc disgyrsiol megis Hanes, Astudiaethau Crefyddol neu Lenyddiaeth Saesneg yn lle Saesneg.