Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2023 yn agor ar 16 Tachwedd 2022.

Gallwch ymgeisio yn ystod y Noson Agored, neu ar-lein.

Ymgeisio yn ystod Noson Agored

Gallwch ddechrau’ch cais yn y Brif Neuadd yn ystod y Noson Agored ar 16 Tachwedd. Bydd gennym staff i’ch cynorthwyo a chyfrifiaduron yn barod i gwblhau’ch cais ar gyfer Medi 2023.

Ymgeisio Ar-lein

O 16 Tachwedd, byddwch yn gallu ymgeisio ar-lein, ar y wefan hon.

I ymgeisio ar-lein, dechreuwch trwy bori adran cyrsiau y wefan hon. Byddwch yn gallu darllen am sut mae cyrsiau’n cael eu hasesu a’r gofynion mynediad i astudio ar y cyrsiau hynny. Os hoffech astudio’r pwnc hwnnw, cliciwch Ychwanegu at y Cais.

Byddwch yn sylweddoli bod gan Fy Nghais ar frig y dudalen bellach rif wrth ei ymyl, yn dangos faint o gyrsiau rydych chi wedi’u hychwanegu. Rydym yn argymell ychwanegu rhwng tri a phump cwrs at eich cais.

Unwaith y byddwch wedi ychwanegu’ch cyrsiau – cliciwch ar Fy Nghais a chliciwch Cwblhau Cais. Byddwch wedyn yn mynd trwy’r derfynell ymgeisio, yn creu cyfrif, ac yn cwblhau gweddill eich cais.

Beth sy’n digwydd unwaith fy mod i wedi ymgeisio?

Unwaith bydd eich cais wedi’i gwblhau, byddwch yn derbyn cadarnhad drwy e-bost.

Cam nesaf y broses ymgeisio fydd eich Sesiwn Arweiniad. Dyma pan fyddwch yn siarad â ni yn fwy manwl am eich dyheadau gyrfa, pynciau rydych chi’n eu mwynhau a’ch graddau presennol. Bydd y Sesiwn Arweiniad yn caniatáu i ni ddod i’ch adnabod chi’n well, a rhoi arweiniad i chi o ran y pynciau rydych chi am eu hastudio – gan sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa, er enghraifft.