Mae Coleg Dewi Sant yn hyrwyddo integreiddio cymdeithasol a diwylliannol. Gan gynnwys y canlynol:

Rhaglenni Cyfeiriadedd

 

Mae Dewi Sant yn cynnig rhaglenni croeso a chyfeiriadedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r rhaglenni hyn yn darparu gwybodaeth am y coleg, yr ardal leol, a bywyd yng Nghaerdydd a Chymru. Maent hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gwrdd â’i gilydd a chymdeithasu, gan leddfu eu pontio i’r amgylchedd newydd. Mae hon yn rhan integredig o’r rhaglen Global Up.

Gweithgareddau Cymdeithasol a Chlybiau

 

Mae gan Goleg Dewi Sant amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a chlybiau y mae myfyrwyr rhyngwladol yn cael eu hannog i gymryd rhan ynddynt. Gall hyn eu helpu i gysylltu â myfyrwyr eraill, yn rhyngwladol ac yn ddomestig, ac adeiladu cyfeillgarwch wrth archwilio diddordebau a hobïau gwahanol.

Digwyddiadau a Theithiau Diwylliannol

 

Mae Coleg Dewi Sant yn cynnig digwyddiadau diwylliannol a theithiau i helpu myfyrwyr rhyngwladol i brofi diwylliant Prydain ac ehangu eu gorwelion. Gall hyn gynnwys ymweliadau ag amgueddfeydd a safleoedd hanesyddol, ynghyd â thaith wedi’i threfnu i Lundain, Arfordir Cymru sydd wedi ennill gwobrau, a hyfrydwch Caerdydd.