Pam Coleg Catholig Dewi Sant?

Gallwch fod yn sicr y byddwn yn cynnig profiad addysgol eithriadol i chi ac yn eich trin fel unigolyn. Mae gennym staff addysgu ymroddedig a phroffesiynol gyda chymorth staff cymorth ardderchog. Yn bennaf oll, rydym yn ymdrechu i fod yn gymuned sy’n rhoi tyst i’n gwerthoedd a’n cred Gatholig a Christnogol. Gallwn gynorthwyo ym mhroses fisa’r DU drwy ein Statws Hynod Ddibynadwy gyda Visa & Immigration’r DU.

Mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y DU a thramor, ac mae llawer yn mynychu prifysgolion gorau Grŵp Russell. Yn 2020, aeth 44% o’r myfyrwyr a aeth ymlaen i’r brifysgol, ymlaen i brifysgol Grŵp Russell.

Rydym yn cynnig ein holl fyfyrwyr

 • Record academaidd ardderchog. Yn 2022, cafodd 47% radd A ar lefel A ac aeth 465 o fyfyrwyr ymlaen i’r brifysgol yn 2022 i astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith, Peirianneg a Chyfrifeg.
 • A community in which spiritual and personal growth is as important as academic achievement.
 • A highly regarded pastoral support system described as ‘Outstanding’ in the most recent inspection report.
 • A dedicated Chaplaincy team who support students of all beliefs and the opportunity to practice their own faith.
 • Average class size of 20, with international students integrated within UK student classes.

 

Sut i gyrraedd yma…

Gorsaf fysiau Caerdydd: 3 milltir, 13 munud

Gorsaf drenau Caerdydd: 3 milltir, 14 munud

Maes awyr Caerdydd: 16 milltir, 40 munud

Maes awyr Birmingham: 110 milltir, 1 awr 50 munud

Maes awyr Heathrow (Llundain): 135 milltir, 2 awr

Maes awyr Gatwick (Llundain): 170 milltir, 2 awr 40 munud

Staff Dewi Sant

 • Athrawon pynciau arbenigol
 • Gwasanaeth cyngor a chais prifysgol Prydeinig arbenigol
 • Tiwtoriaid personol yn rhoi cymorth a chyngor ar les i’n holl fyfyrwyr
 • Gwasanaeth cyfarwyddyd gyrfa ar y safle i gynghori ar lwybrau gyrfa a chyrsiau
 • Cymorth dysgu ychwanegol ar gyfer cymorth ychwanegol gyda sgiliau astudio
 • Tîm Caplaniaeth Ymroddedig sy’n gefnogol i bob ffydd
 • Cwnselydd ar y safle

Pam Caerdydd?

Caerdydd yw’r brifddinas a’r ddinas fwyaf yng Nghymru.  Dyma’r nawfed ddinas fwyaf yn y DU. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Caerdydd yn adnabyddus am ddigwyddiadau chwaraeon, gyda rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn 2017 yn cael ei chynnal yn y ddinas, ac fe’i henwyd yn European Capital of Sport yn 2014. Cafodd Caerdydd ei henwi o’r blaen ar y dinasoedd gorau i ymweld â nhw yn y byd gan National Geographic Magazine, ac mae ganddi fwy o fannau gwyrdd (parciau a chaeau) nag unrhyw ddinas arall yn y DU. Yn ogystal ag awyrgylch chwaraeon bywiog o gwmpas y flwyddyn, mae gan Gaerdydd nifer o atyniadau twristaidd enwog gan gynnwys Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a Chanolfan y Mileniwm.