Mae Coleg Catholig Dewi Sant wedi ymrwymo’n llwyr i bobl ifanc, er mwyn cyrraedd eu potensial. O’r herwydd, rydym yn gampws sy’n ddigon mawr i fod yn gymuned amrywiol a chyfoethog yn ddiwylliannol, ond yn ddigon bach i wneud ffrindiau da ac elwa o berthynas dda gyda’ch athrawon a’ch staff.

Drwy gydol eich bywyd byddwch yn wynebu nifer o heriau. Bydd angen i chi ddatblygu’r sgiliau cymdeithasol ac emosiynol i wynebu’r heriau hyn. Bydd y Rhaglen Myfyrdod Bugeiliol nid yn unig yn eich dysgu am rai o’r materion y byddwch chi’n eu hwynebu, ond hefyd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i wynebu heriau newydd a rhai annisgwyl yn ddiweddarach mewn bywyd.

Bob blwyddyn mae dros 400 o fyfyrwyr yn symud ymlaen i’r brifysgol. Rydym yma i’ch cefnogi drwy wneud y cam hwnnw, ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi, i wneud penderfyniad da.

All learners must complete three mandatory projects which provide a vehicle for learners to develop, practise and demonstrate the Integral Skills through a range of contexts that are relevant and current and that encourage learners to participate in critical and civil engagement and to consider their well-being and the well-being of others.

Myfyrdod Ysbrydol yw’r teitl a roddir i’r rhaglen Addysg Grefyddol ac yna pob myfyriwr, gyda gwers 50 munud bob wythnos.