Rhaglen fyd-eang Up. Mae AFS (Gwasanaeth Maes America) yn sefydliad rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar raglenni dysgu a chyfnewid rhyngddiwylliannol. Maent yn cynnig rhaglenni amrywiol i fyfyrwyr ac addysgwyr brofi gwahanol ddiwylliannau a safbwyntiau.

Rhaglen AFS Global Up.

 

Mae’n rhaglen ddysgu cyfunol a gynigir gan Raglenni Intercultural AFS sy’n helpu unigolion i ddatblygu sgiliau cymhwysedd byd-eang.

Dyma rai pwyntiau allweddol am y rhaglen:

 

 • Nodau: Datblygu sgiliau fel cydweithio, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, cyfathrebu rhyngddiwylliannol, meddwl agored, a hyblygrwydd.
 • Cynulleidfa Darged: Wedi’i gynnig i unigolion o wahanol gefndiroedd, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol, gweithwyr proffesiynol cysylltiedig, ac addysgwyr,
 • Global Up Abroad: Yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyn, yn ystod, ac ar ôl profiad rhyngwladol.
 • Paratoad cyn gadael: Arfogwch eich hun â’r sgiliau angenrheidiol i lywio gwahanol ddiwylliannau, meithrin perthnasoedd, ac addasu i amgylcheddau newydd.
 • Gwell profiad tramor: Cael mewnwelediadau a dealltwriaeth ddyfnach o’ch diwylliant lletyol, gan arwain at brofiad mwy boddhaus.
 • Myfyrdod ôl-raglen: Integreiddio eich dysgu i’ch bywyd yn ôl adref a rhannu eich profiadau gydag eraill.
 • Modiwlau ar-lein: Ymdrin â phynciau amrywiol fel addasu diwylliannol, strategaethau cyfathrebu, meddwl beirniadol, a dinasyddiaeth fyd-eang.
 • Sesiynau byw: Trafod a myfyrio gyda hwylusydd hyfforddedig a chyd-gyfranogwyr.
 • Fforymau cymheiriaid: Cysylltu a rhannu profiadau gyda chymuned fyd-eang ar-lein.
 • Cwricwlwm wedi’i deilwra: Yn seiliedig ar fanylion penodol eich profiad rhyngwladol a’ch nodau dysgu.
 • Llwyfan dysgu ar-lein: Yn darparu mynediad i fodiwlau, fideos, fforymau a chwisiau.
 • Sesiynau byw: Wedi’i hwyluso gan arbenigwyr cymwys i feithrin trafodaeth a myfyrdod.
 • Tystysgrif: Ar ôl ei gwblhau, bydd cyfranogwyr yn derbyn Tystysgrif Cymhwysedd Byd-eang AFS (GCC).

Ar y cyfan, mae’r Rhaglen Byd-eang Rhaglen AFS yn rhaglen werthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu cymhwysedd byd-eang a deall diwylliannau eraill.

Canlyniadau:

Datblygu cymwyseddau byd-eang hanfodol:

 • Cydweithio
 • Meddwl beirniadol
 • Datrys problemau
 • Cyfathrebu rhyngddiwylliannol
 • Meddwl agored
 • Hyblygrwydd
 • Cynyddu eich ymwybyddiaeth a’ch sensitifrwydd diwylliannol.
 • Ennill sgiliau gwerthfawr ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Ennill Tystysgrif Cymhwysedd Byd-eang AFS (GCC) ar ôl ei chwblhau.