Ar hyn o bryd, rydym yn cael problemau technegol gyda’r Porth Rhieni.

Cysylltwch â Thiwtor Bugeiliol eich mab/merch i drafod graddau, presenoldeb, neu unrhyw bryder arall sydd gennych.

 

Deall Data Asesu 

Dylai’r wybodaeth hon helpu chi ddehongli’r data a gynnwysir yn Adroddiad Cynnydd eich mab/merch, a’r data yn y Porth Rheini (ar eILP).