Deall Data Asesu 

Dylai’r wybodaeth hon helpu chi ddehongli’r data a gynnwysir yn Adroddiad Cynnydd eich mab/merch, a’r data yn y Porth Rheini (ar eILP).