Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn cynnal gwelliannau i’w brif adeilad, trwy:

  • Gosod cladin newydd ar wyneb y prif adeilad
  • Adnewyddu’r ffenestri
  • Atgyweirio’r tô
  • Adeiladu ramp mynediad newydd

Bydd y gwaith yma’n gwella a moderneiddio’r prif adeilad ar gyfer y dyfodol, er mwyn i’r Coleg fedru lleihau ei ddefnydd o egni, i’w wneud yn fwy ecogyfeillgar, ac i wella’i effeithlonrwydd egni.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu barhau tan fis Chwefror 2022.

Byddwch yn effro i’r gwaith sy’n mynd ymlaen. Os gwelwch unrhyw beth nad ydych yn sicr ohono, gofynnwch i aelod o staff