Yn dilyn canllawiau a gyhoeddwyd gan ‘Cymwysterau Cymru’ sy’n nodi ei gynlluniau wrth gefn ar gyfer asesu UG/Uwch a TGAU, pwrpas y llythyr hwn yw amlinellu’r trefniadau eleni.