Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o faterion a dadleuon cyfryngau mewn fformatau gwahanol. Byddent yn dysgu codau a chonfensiynau technegol sydd eu hangen wrth adeiladu ffilm, byrddau stori, ysgrifennu sgriptiau, dadansoddi testun, damcaniaethau croeso gynulleidfa, hysbysebu, cylchgronau, diwydiant teledu, sgiliau golygu digidol, technolegau cyfryngau newydd, marchnata digidol, gemau, dylunio gwe, ac ymchwilio grym y cyfryngau.

Lefel UG (blwyddyn 1)

Uned 1: Archwilio’r Cyfryngau (arholiad 2 awr 15 munud)
Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o iaith y cyfryngau, cynrychiolaeth, diwydiannau cyfryngau a chynulleidfaoedd. Bydd yr arholiad yn cynnwys hysbysebu a marchnata sy’n gysylltiedig i ddeunydd ysgogi, archwiliad o newyddion yn yr oed ar-lein, ac yn archwilio’r diwydiant ffilm: o gynyrchiadau sy’n dod o Gymru i ffilmiau o Hollywood.
Uned 2: Creu Cynnyrch y Cyfryngau (gwaith cwrs)
Cynnyrch y cyfryngau, sy’n cynnwys ymchwil a chynllunio unigol, mewn ymateb i ddewis o friffiau a osodir gan CBAC. Bydd myfyrwyr yn cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau allweddol, ac yn cynhyrchu dadansoddiad myfyriol unigol o’r cynhyrchiad.

Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3 : Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang (arholiad 2.5 awr)
Bydd myfyrwyr yn dangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o iaith yn y cyfryngau, cynrychiolaeth, diwydiannau cyfryngau a chynulleidfaoedd. Bydd myfyrwyr yn astudio tri diwydiant cyfryngau yn fanwl: cylchgronau, teledu a gemau. Bydd yr arholiad yn archwilio i ‘Deledu yn yr Oes Fyd-eang’, a natur amrywiol y diwydiant cylchgrawn, yn ogystal â chyfryngau’r brif ffrwd ac eraill. Bydd adran olaf yr arholiad yn asesu gwybodaeth y myfyrwyr o ‘Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol’.

Uned 4: Creu Cynhyrchiad Traws-Gyfryngol (gwaith cwrs)
Bydd myfyrwyr yn llunio cynhyrchiad traws-gyfryngol, sy’n cynnwys ymchwil a datblygiad unigol mewn ymateb i ddewis o friffiau a osodir gan CBAC. Byddant yn cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a chydgyfeirio digidol ac yn cynhyrchu dadansoddiad beirniadol unigol o’r cynhyrchiad.

Pynciau sy’n cyfuno’n dda gydag Astudiaethau Cyfryngau yw Saesneg, Hanes, Seicoleg a Chymdeithaseg. Mae’r dewisiadau gyrfa bellach yn cynnwys newyddiaduraeth, gwneud ffilmiau, gwaith cynhyrchu, gwaith teledu, gwaith camera, ysgrifennu sgriptiau, peirianneg sain, technegydd goleuo, asiantaethau hysbysebu, a’r dylunio gwisgoedd a diwydiannau cholur.

6 gradd C TGAU, gan gynnwys gradd C yn TGAU Saesneg.

Gellir defnyddio gradd C mewn pwnc disgyrsiol megis Hanes, Astudiaethau Crefyddol neu Lenyddiaeth Saesneg yn lle Saesneg.