Mae'r Safle Lansio yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â Chyflogadwyedd, Prentisiaethau, a Chyfleoedd.

Ym mis Medi 2021, fe wnaeth Goleg Dewi Sant ‘lansio’r’ Safle Lansio – sef gwasanaeth cyflogaeth sy’n gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng myfyrwyr a chyflogwyr. 

Nod y Safle Lansio yw darparu cefnogaeth wedi’i theilwra i ddysgwyr sy’n chwilio am gyflogaeth, boed ochr yn ochr â’u hastudiaethau neu fel llwybr dilyniant tu hwnt i’r Coleg.

Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i elwa o’n cefnogaeth un-i-un, ein gweithdai grŵp, a’r cyfleoedd i rwydweithio gyda chyflogwyr.

Mae’n bwysig i fagu sgiliau trosglwyddadwy, er mwyn atgyfnerthu’r wybodaeth academaidd a ddysgwyd wrth astudio. Trwy hynny, byddwch chi’n barod ar gyfer byd gwaith sy’n fwyfwy cystadleuol.  Trwy ymgysylltu â’r Safle Lansio, byddwch yn ennill y sgiliau fydd angen arnoch i lwyddo yn y byd gwaith.

Bydd y myfyrwyr hynny sy’n ymgysylltu â’r Safle Lansio, a’n cymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael yno, mewn gwell sefyllfa pan ddaw’r amser iddynt adael Coleg Dewi Sant. Wrth achub ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi, gallwch elwa drwy:

  • Cyflwyno datganiad personol UCAS sy’n gryfach
  • Creu cyfleoedd eich hun i rwydweithio gyda chyflogwyr
  • Cael profiadau gwerthfawr sy’n edrych yn dda ar eich CV