Mae'r Safle Lansio yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â Chyflogadwyedd, Prentisiaethau, a Chyfleoedd.

Ym mis Medi 2021, fe wnaeth Goleg Dewi Sant ‘lansio’r’ Safle Lansio – sef gwasanaeth cyflogaeth sy’n gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng myfyrwyr a chyflogwyr. 

Nod y Safle Lansio yw darparu cefnogaeth wedi’i theilwra i ddysgwyr sy’n chwilio am gyflogaeth, boed ochr yn ochr â’u hastudiaethau neu fel llwybr dilyniant tu hwnt i’r Coleg.

Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i elwa o’n cefnogaeth un-i-un, ein gweithdai grŵp, a’r cyfleoedd i rwydweithio gyda chyflogwyr.

Mae’n bwysig i fagu sgiliau trosglwyddadwy, er mwyn atgyfnerthu’r wybodaeth academaidd a ddysgwyd wrth astudio. Trwy hynny, byddwch yn fwy parod ar gyfer byd gwaith sy’n fwyfwy cystadleuol.  Trwy ymgysylltu â’r Safle Lansio, byddwch yn ennill y sgiliau fydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y byd gwaith.

Bydd y myfyrwyr hynny sy’n ymgysylltu â’r Safle Lansio, ac yn cymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael yno, mewn gwell sefyllfa pan ddaw’r amser iddynt adael Coleg Dewi Sant. Trwy achub ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi, gallwch elwa drwy:

  • Cyflwyno datganiad personol UCAS sy’n gryfach
  • Creu cyfleoedd eich hun i rwydweithio gyda chyflogwyr
  • Cael profiadau gwerthfawr sy’n edrych yn dda ar eich CV