Yn ddibynnol ar incwm eich aelwyd, gallwch fod yn gymwys am gefnogaeth ariannol, megis LCA a'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Beth yw LCA?

Taliad wythnosol o £30 i helpu gyda chostau Addysg Bellach (16-18 oed) yw Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Darperir taliadau bob 2 wythnos, cyhyd eich bod yn cyrraedd gofynion presenoldeb, perfformiad, ac ymddygiad eich ysgol neu’ch coleg.

I wybod mwy am LCA, cliciwch yma am y Llyfr Bach LCA

Ffurflen Gais

I anfon cais am LCA, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma:

Ffurflen Gais


Nodiadau Cyfarwyddyd

Defnyddiwch y ddogfen ‘Nodiadau Cyfarwyddyd’ isod wrth gwblhau’r ffurflen gais.

Cliciwch yma am Nodiadau Cyfarwyddyd

Cronfa Ariannol wrth gefn (FCF)

Mae’ch cais i’r ‘Gronfa Ariannol Wrth Gefn’ yn gais â phrawf moddion sy’n seiliedig ar incwm eich aelwyd, sydd rhaid iddo fod yn is na £16,190 y flwyddyn.

Mae’r gronfa yn seiliedig ar grantiau dewisol, lle mae’r Coleg yn gallu’ch helpu drwy gyfrannu tuag at eich costau teithio, costau anabledd, cost offer hanfodol ar gyfer cwrs penodedig, cost ymweliadau addysgol, cymorth gyda chost prydiau bwyd yn y Coleg, ffioedd arholiad, costau gofal plant, costau preswyl neu gostau byw ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn annibynnol.