Dydd Iau 3ydd Mawrth 2022 yw Diwrnod y Llyfr, ac eleni roeddem yn awyddus i nodi’r achlysur hwn, gan ofyn i’n hathrawon: “Pa lyfr gafodd yr argraff fwyaf arnoch yn ystod y pandemig, neu lyfr a oedd yn wrthdyniad ystyrlon ar yr adeg heriol honno?”

Mrs Prescott

The Remains of the Day – Kazuo Ishiguro

“Mae llyfr Kazuo Ishiguro – ‘The Remains of the Day’ – yn fuddugoliaethus o ran ei naratif! Mae’n stori am aberth, ffyddlondeb, a chariad, a phe bai Shakespeare wedi’i ddarllen, nid oes unrhyw amheuaeth y byddai’r nofel hon ar dop ei restr o’r pum llyfr gorau hefyd!”

Dr Tranter

The Brothers Karamazov – Fyodor Dostoevsky 

“Fy hoff lyfr erioed yw’r llyfr swmpus hwn, ac rydw i’n ei ail-ddarllen o dro i dro. Mae’n stori epig am deulu bach sy’n gamweithredol: mae yna galedi, drama, ac mae’n llawn droadau syfrdanol—ond, hefyd, mae’n cynnwys trafodaethau dwys am grefydd, athroniaeth, ac ystyr bywyd, sy’n themâu cyffredinol. Mae’n ystyriol, difyrrus, a chydymaith gwych mewn argyfwng. Oh, a chyda llaw, a soniais mai stori ddirgelwch yw hi?”

Mrs Todd Parker

The Hare with Amber Eyes – Edmund de Waal

“Mae hwn yn hunangofiant, sy’n arddull na fyddai’n ei ddewis fel rheol ond mae’n llyfr gyda stori ddeniadol iawn.  Mae’r stori wedi’i gosod gan amlaf yn ninas Fienna, ac mae’n adrodd yr effaith gafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar deulu Iddewig cyfoethog. Fe wnaeth y llyfr fy ysgogi i ddysgu geiriau newydd fel “bibelot” ac “incunabula”- chwiliwch am eu hystyron! Rydw i’n cofio ei ddarllen yn yr ardd yn ystod y tywydd twym a gawsom adeg y Pasg cyntaf wedi’r cyfnod clo.

Mr Smith

1984 – George Orwell

“Yn glasur o nofel, roedd darllen llyfr George Orwell, 1984, yn apelio ar y pryd fel un addas i’w ddarllen ar adeg lle roedd gwylio’r newyddion yn ddigwyddiad dyddiol, a phan gafodd newyddion ffug eu lledaenu ar draws y Wê. Mae’n llyfr tywyll ac anghysurus, ond dwi’n ei ail-ddarllen tro ar ôl tro”

 

Mr Tatham

Empire of the Sun – J. G. Ballard

“Mae ‘Empire of the Sun’ wedi seilio ar brofiad yr awdur o fod yn garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd. Pan ddarllenais y llyfr yn ystod y cyfnod clo cyntaf, fe ddaeth dyfyniad penodol gan J.G. Ballard i’m meddwl, pan ddwedodd e fod y profiad wedi rhoi’r “sense that reality itself was a stage set that could be dismantled at any moment.”

Mr Phillips

Natives – Akala

“Mae hwn yn llyfr yr wyf wedi pendroni drosto ers i fi ei ddarllen. Mae’n gyfuniad o hanes gwleidyddol a naratif hunangofiannol sy’n ei wneud yn llyfr anodd i’w roi lawr, ynghyd â darllen am brofiadau Akala mewn addysg, a’r rhwystrau yr oedd hi’n wynebu, yn rhywbeth ddylai unrhyw athro ei ddarllen.”

Mrs Eriksen

Eclipse – Stephenie Meyer

“Rydw i wir yn dwli ar y llyfrau Twilight, ac rwy’n cefnogi Tim Jacob yn ddigywilydd. Mae’r llyfr hwn, a’r gyfres, yn addas i unrhyw un sy’n hoffi rhamant, brwydro, ac arwyr, gyda’r rhain oll wedi’u cynnwys mewn un llyfr ”

Mrs Agha

A Thousand Splendid Suns – Khaled Hosseini

“Rydw i wedi dewis y llyfr hwn achos nad yw’n gwingo rhag y testunau anodd. Mae’n bortread trawiadol o wlad sydd wedi’i brifo, a stori gyffrous am deulu a chyfeillgarwch. Mae’n stori lân a thrist sy’n adrodd am berthynas anhebygol a chariad annistrwy.”