Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau ymchwil sylfaenol sy’n sail i bob cynhyrchiad yn y cyfryngau; yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o gyfleoedd cyflogaeth, gofynion swyddi, ac arferion gweithio’r sector cyfryngau creadigol; a’n datblygu dealltwriaeth o sut y mae cynhyrchion cyfryngau yn cael eu hadeiladu ar gyfer cynulleidfaoedd neu farchnadoedd penodol. Mae’r unedau dewisol yn galluogi dysgwyr i ddechrau adeiladu ar y sgiliau technegol a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r diwydiant (neu’r diwydiannau) yn y sector cyfryngau.

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae’r unedau dewisol i’w cadarnhau.

Mae pob uned yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr:

  • Datblygu sgiliau ymchwil sylfaenol sy’n sail i bob cynhyrchiad yn y cyfryngau
  • Ennill dealltwriaeth sylfaenol o gyfleoedd cyflogaeth, gofynion swyddi, ac arferion gweithio’r sector cyfryngau creadigol
  • Datblygu dealltwriaeth o sut y mae cynhyrchion cyfryngau yn cael eu hadeiladu ar gyfer cynulleidfaoedd neu farchnadoedd penodol
  • Mae’r unedau technegol a chynhyrchu dewisol yn galluogi dysgwyr i ddechrau adeiladu ar y sgiliau technegol a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r diwydiant (neu’r diwydiannau) yn y sector cyfryngau.

Mae gwaith yn cael ei asesu drwy waith cwrs yn unig.

Mae ein pecyn BTEC Lefel 2 a TGAU yn cynnig llwybr ardderchog ymlaen i’n cyrsiau Lefel 3.

Mae’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Digidol Creadigol BTEC Lefel 2 hefyd yn cynnig llwybr ymlaen i gyflogaeth mewn amryw o feysydd yn y cyfryngau.

4 gradd ‘D’ mewn TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.