Taith Dewi Sant "Yn ôl i'r 80au"

Bu myfyrwyr o amrywiaeth eang o bynciau yn cludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser gyda’u cynhyrchiad gwefreiddiol o “Yn ôl i’r 80au.”

Cynigodd y perfformiad bywiog, wedi’i arwain gan gast a chriw talentog, daith hiraethus drwy oes eiconig diwylliant pop retro, gan arddangos hanfod bywyd ysgol, cariad a ffefrynnau bythol a ddiffiniodd y ddegawd.

Roedd crynodeb y ddrama, stori am gariad, cyfeillgarwch, a chystadleuaeth gyda chefndir o wleidyddiaeth ysgol uwchradd ac angst yr arddegau yn atseinio â’n cymuned, gan gynnig naratif perthynol yn llawn hiwmor ac angerdd. O’r egin ramant rhwng Corey a Tiffany i gastiau digrif y bwli dosbarth, Michael, a deinameg hynod cyfadran ysgol ffuglennol, cipiodd y stori hanfod llencyndod gyda dilysrwydd a swyn.

Roedd y cynhyrchiad yn cynnwys 35 o fyfyrwyr ymroddedig ochr yn ochr â band coleg deinamig o 5, a ddaeth â chymeriadau bywiog ac eiliadau cofiadwy o flynyddoedd hŷn yn Ysgol Uwchradd ffuglennol William Ocean yn fyw. Gyda’i hegni heintus a’i chaneuon bachog, roedd y sioe gerdd yn brofiad hyfryd, gan ddal hanfod yr 80au mewn arddangosfa ysblennydd o gân a dawns.

Un o eiliadau hynod y perfformiad oedd y ddeuawd ddwys o “500 Miles,” gan Ethan a Harry fel Corey Jr a Michael, yn cystadlu am hoffter Tiffany, a bortreadwyd gan y talentog Rebecca. Crynhodd eu perfformiad angerddol ddyfnder emosiynol y cymeriadau roedden nhw’n eu portreadu, gan adael argraff barhaol drwy gydol y sioe gerdd.

Heb os, caneuon diweddgloeon Act 1 ac Act 2, gan gynnwys “Man in the Mirror” a “Walking on Sunshine,” a gyflwynwyd gan yr ensemble myfyrwyr llawn, oedd uchafbwyntiau’r sioe. Cipiodd egni heintus a brwdfrydedd y perfformiadau hyn ysbryd y cyfnod, gan ein cludo yn ôl mewn amser.

Wedi’u cyfarwyddo gan Miss Chappell, cyfarwyddo cerddorol gan Miss Edwards a choreograffi gan Mr Crowley, roedd eu hymdrechion tuag at y cynhyrchiad hwn yn gyfle cynhwysol i bob myfyriwr gymryd rhan, beth bynnag fo’u diddordebau academaidd. Trwy gymryd rhan mewn rolau perfformio neu gefn llwyfan, datblygodd myfyrwyr sgiliau hanfodol a chreadigol fel gwytnwch, gwaith tîm, cyfathrebu a mynegiant, gan feithrin ymdeimlad o gyfeillgarwch a chymuned o fewn y coleg.

Dywedodd Mr Crowley, “gweithiodd y myfyrwyr i gyd yn galed yn ystod y broses ymarfer 4 mis, ond yn enwedig yn ystod y diwrnodau perfformiad bŵt-camp”, lle bu myfyrwyr yn astudio ac yn newid eu perfformiadau dan arweiniad eu mentoriaid. Y canlyniad oedd cynhyrchiad caboledig a chwareus yn arddangos y ddawn aruthrol o fewn Cymuned Coleg Dewi Sant.

Mae’r cast yn cynnwys:

 • Corey Palmer (Hŷn) – Lilwen
 • Corey Palmer (Iau) – Ethan
 • Alf Bueller – Jacob
 • Kirk Keaton – Shay / Kiara
 • Self Tiffany Houston – Rebecca
 • Cyndi Gibson – Lucy Jo
 • Mel Easton – Sienna
 • Kim Easton – Alicia
 • Michael Feldman – Harry
 • Lionel Astley – Harrison
 • Huey Jackson – Sean
 • Feargal McFerrin – Thabo
 • Eileen Reagan – Eva
 • Laura Wilde – Bethan
 • Debbie Fox – Cerys
 • Ms Sheena Branigan – Taigah
 • Mr Cocker – Sophie

Ensemble:

Melody, Aimee, Nicole, Elwen, Ruby, Div.

Creadigol:

 • Cyfarwyddwr – Miss Chappell
 • Cyfarwyddyd Cerddorol – Miss Edwards
 • Coreograffwr a Sain – Mr Crowley
 • Dylunio Goleuadau – Kieron
 • Propiau – Celtic Props
 • Ffotograffiaeth – Pete
 • Argraffu – MBE Printing

Band:

 • Arweinydd / Piano: Miss Edwards
 • Gitâr Drydan: Charlie
 • Drymiau: Xanthe
 • Bas: Richard
 • Allweddell: Carmelo
 • Cornet: Tanwen
 • Sacsoffon: Jenny